Program

ŚRODA 14 września 2016

12.00

Rejestracja uczestników

13.00-15.30

Spotkanie Zarządu Głównego PTMSiK oraz kierowników Katedr i Zakładów Medycyny Sądowej, spotkanie zespołu konsultanta krajowego
16.00-18.30

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii

20.00

Biesiada śląska

SZTYGARKA

ul Księdza Piotra Skargi 34

Chorzów

Zbiórka o godzinie 19:20, przed Hotelem Angelo

   
CZWARTEK 15 września 2016
09.00-09.30

Uroczyste rozpoczęcie Zjazdu

09.45-12.00

SESJA PLENARNA

 

Przewodniczący sesji: prof. B. Świątek, prof. J. Berent, dr hab. G. Teresiński

1.

„Między medycyną sądową a sprawiedliwością. O roli, znaczeniu i tożsamości medycyny sądowej"

Dr hab. Czesław Chowaniec

2.

„Społeczne skutki postępu w medycynie"

Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer

3.

„Jak monitorować płód w czasie porodu"

Prof. Jerzy Sikora

4.

„Z problematyki odpowiedzialności biegłych"

Prof. Tadeusz Widła

5.

„Tadeusz Pragłowski (1903-1983) - świadek zbrodni katyńskiej, organizator medycyny sądowej na Górnym Śląsku, nauczyciel i wychowawca"

Dr Krystian Rygol

12.00-12.30

Przerwa kawowa

12.30-14.00

SESJE TEMATYCZNE I

 

GENETYKA

Przewodniczący sesji: dr hab. K. Rębała, dr T. Kupiec

1.

„Analiza wpływu sprzężeń na parametry statystyczne w sprawach o ustalanie pokrewieństwa”

Paulina Całka, Andrzej Krajka, Marzanna Ciesielka, Grzegorz Teresiński

2.

Przypadki błędnych opinii w sprawach spornego ojcostwa - przyczyny rozbieżności
w opiniowaniu”

Kornelia Droździok, Jadwiga Kabiesz, Marcin Tomsia

3.

Analiza genetyczna materiału kostnego z wykorzystaniem techniki sekwencjonowania wielkoskalowego”

Tomasz Kupiec, Maria Wróbel, Magdalena Marcińska, Agnieszka Parys-Proszek

4.

Przydatność markerów STR do identyfikacji materiału biologicznego pochodzącego od dzików i świń, w tym od różnych ras świni domowej”

Krzysztof Rębała, Alina A. Rabtsava, Svetlana A. Kotova, Viachaslau N. Kipen, Natalja V. Zhurina, Alla I. Gandzha, Iosif S. Tsybovsky

5.

Metodologia poszukiwań, podejmowanie szczątków szkieletowych ofiar zbrodni systemów totalitarnych i wojen - doświadczenia własne”

Andrzej Ossowski, Marta Kuś, Milena Bykowska, Grażyna Zielińska, Maria Szargut

6.

Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów - masowe profilowanie DNA
- podsumowanie 4 lat badań”

Andrzej Ossowski, Marta Kuś, Grażyna Zielińska, Maria Szargut, Milena Bykowska, Katarzyna Jałowińska

 

Dyskusja

 

TOKSYKOLOGIA

Przewodniczący sesji: prof. M. Kłys, dr hab. G. Buszewicz

1.

Dystrybucja morfiny oraz glukuronidu morfiny we krwi i narządach wewnętrznych zwłok 11-miesięcznego dziecka”

Dominika Pieniążek, Agnieszka Chłopaś, Grzegorz Buszewicz, Grzegorz Teresiński

2.

Pośmiertne wytwarzanie alkoholu etylowego”

Dariusz Zuba, Dominika Jama

3.

Różnice między rzeczywistymi stężeniami etanolu we krwi, a granicznymi wartościami alkoholemii symulowanych z uwzględnieniem niepewności obliczeniowych metodami Widmarka, Watsona, Forresta, Seidla, Ulricha oraz Posey-Mozayaniego”

Grzegorz Buszewicz, Hanna Czekajska-Łuckiewicz, Grzegorz Teresiński

4.

Kierowanie samochodem pod wpływem nowej substancji psychoaktywnej – klefedronu
(4-CMC)”

Marek Wiergowski, Marzena Kata, Jacek Sein Anand

5.

Ko-metabolizm etanolu z wybranymi substancjami o charakterze akceptorów protonowych w pierwotnie izolowanych i kriogenicznie konserwowanych hepatocytach wątrób ludzkich – podsumowanie projektu”

Agnieszka Chłopaś, Grzegorz Buszewicz, Grzegorz Teresiński

6.

Nowe wyzwanie w toksykologii sądowej ilustrowane przypadkiem zabójstwa pod wpływem syntetycznego kannabinoidu - AM-2201”

Sebastian Rojek, Małgorzata Kłys, Martyna Maciów-Głąb, Karol Kula

7.

„Wiarygodność diagnostyczna urządzeń stosowanych w badaniu śliny kierowców w miejscu kontroli"

Wojciech Lechowicz

8.

„Nowoczesne rozwiązania LC-MS w analizach toksykologicznych"

Andrzej Mikołajczak

9.

Prawne zagadnieia związane z obrotem substancjami kontrolowanymi"

Lidia Libowicz - Nadobny

 

Dyskusja

 

MEDYCYNA SĄDOWA

Przewodniczący sesji: dr hab. Cz. Chowaniec, dr hab. Cz. Żaba

1. Polska medycyna sądowa A.D. 2016 – status praesens (raport konsultanta krajowego)” Grzegorz Teresiński
2.

Prawo kontra biegły”

Tomasz Jurek, Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski, Marta Rorat

3.

Zastosowanie systemu HBT Index w opiniowaniu cywilnym”

Jarosław Berent, Anna Smędra

4.

Projekt badania ofiar przemocy seksualnej w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej
w Poznaniu”

Marzena Łabęcka

5.

Zespół abstynencyjny – realne zagrożenie dla lekarzy”

Christian Jabłoński

6.

Błąd medyczny w psychiatrii w praktyce opiniodawczej Zakładu Medycyny Sądowej
w Katowicach – analiza wybranych przypadków”

Rafał Skowronek, Marek Krzystanek, Christian Jabłoński, Dorota Kowalczyk-Jabłońska, Anna Skowronek, Czesław Chowaniec

7.

„Terapia daremna a ocena prawidłowości postępowania medycznego – spojrzenie klinicysty i medyka sądowego”

Agnieszka Paula Jurczyk, Joanna Klemm, Wojciech Krajewski

8.

Ochrona godności człowieka a badania osób w celach dowodowych”

Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak

  Dyskusja
14.00-15.00

Lunch

15.00-16.30

SESJA TEMATYCZNA II

 

Przewodniczący sesji: dr hab. G. Teresiński, dr hab. K. Woźniak

1. Porównanie dwóch metod 3-wymiarowej wirtualizacji i druku struktur anatomicznych” Grzegorz Teresiński, Michał Tracz, Grzegorz Buszewicz
2.

Porównanie radiografii cyfrowej i tomografii komputerowej w pośmiertnych badaniach obrazowych – próba racjonalizacji wyboru podstawowej techniki obrazowania”

Grzegorz Teresiński, Grzegorz Staśkiewicz, Anna Milaszkiewicz, Tomasz Cywka, Krzysztof Wróblewski, Wojciech Chagowski

3. Zmiany widoczne w pośmiertnym badaniu tomografii komputerowej u osób zmarłych
w wyniku wdychania helu w celach samobójczych – czy hel to na pewno gaz obojętny?”
Aleksandra Borowska-Solonynko, Agnieszka Dąbkowska
4.

Wykorzystanie pośmiertnego badania TK dla identyfikacji ofiar i dokumentacji ich obrażeń w przypadkach katastrof”

Krzysztof Woźniak, Artur Moskała, Ewa Rzepecka-Woźniak

5.

Zależność pomiędzy szerokością nasad dalszych kości ramiennych i udowych a masą ciała”

Agnieszka Dąbkowska, Aleksandra Borowska-Solonynko

6.

Ocena tętnic wieńcowych z zastosowaniem środka kontrastowego w badaniu klinicznym i pośmiertnym – analiza porównawcza”

Agnieszka Nowak, Krzysztof Woźniak, Edyta Raichman-Warmusz, Ewa Rzepecka-Woźniak, Małgorzata Chowaniec

7.

Różnicowanie samobójczych i przypadkowych upadków z wysokości z wykorzystaniem metody Teh i wsp.”

Tomasz Cywka, Anna Milaszkiewicz, Grzegorz Teresiński

8.

Rzadkie następstwa częstego mechanizmu – podwójny przypadek obustronnych złamań miednicy na skutek działania pasów bezpieczeństwa”

Tomasz Cywka, Grzegorz Teresiński, Krzysztof Wróblewski

9.

Próba wodna na obecność odmy opłucnowej w każdym przypadku zgonu noworodka – nowy złoty standard”

Aleksandra Borowska-Solonynko, Agnieszka Dąbkowska

  Dyskusja

16.30-17.00

Przerwa kawowa

17.00-19.00

 SESJA TEMATYCZNA III

  Przewodniczący sesji: prof. P. Krajewski, prof. M. Parafiniuk
1.

„Medyczno-sądowe, kryminalistyczne i psychiatryczne aspekty samobójstw poagresyjnych – analiza przypadków z terenu Górnego Śląska”

Rafał Skowronek, Michał Szczepański, Tomasz Kirmes, Anna Skowronek, Marek Krzystanek, Małgorzata Chowaniec, Czesław Chowaniec

2.

Uwagi dotyczące oceny histopatologicznej zdegradowanych tkanek przy użyciu filtrów UV”

Ireneusz Dziuba, Agnieszka Stachowicz, Mirosław Parafiniuk

3.

Zgony w tłumie”

Magdalena Cychowska

4.

Wykorzystanie metody opracowanej przez G. Lau i wsp. do określania wysokości śmiertelnych upadków”

Anna Milaszkiewicz, Tomasz Cywka, Grzegorz Teresiński

5. Ocena przydatności zmian  powierzchniowej gęstości ładunku błon komórkowych elementów morfotycznych krwi w określeniu czasu zgonu. Doniesienie wstępne” Michał Szeremeta, Aneta D. Petelska, Joanna Kotyńska, Monika Naumowicz, Anna Niemcunowicz–Janica
6.

Badanie morfometryczne neurofilamentów w stłuczeniu mózgu u zmarłych –                w zależności od czasu zgonu po urazie głowy”

Mariusz Kobek, Zbigniew Jankowski, Janusz Szala, Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski, Artur Pałasz, Rafał Skowronek

7.

Ocena zażyciowości i czasu powstania obrażeń w pośmiertnej diagnostyce histopatologicznej”

Ewa Rzepecka-Woźniak, Marta Konieczna-Waśkowska, Magdalena Czepiec, Klaudia Zębalska

8.

Upadek z wysokości – zabójstwo, samobójstwo czy nieszczęśliwy wypadek – opis przypadku”

Artur Moskała, Krzysztof Woźniak, Oleksiy Lopatin

9.

Zabójstwa z rozkawałkowaniem zwłok w materiale Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie”

Tomasz Konopka, Marcin Strona, Filip Bolechała, Paweł Kopacz

10.

Wpływ Toxoplasma gondii na zachowania prowadzące do zgonu”

Dorota Samojłowicz, Aleksandra Borowska-Solonynko

11. Obniżenie aktywności transkrypcyjnej rybosomalnego DNA w neuronach jądra grzbietowego szwu różnicuje pomiędzy zgonem samobójczym i nie-samobójczym” Marta Krzyżanowska, Johann Steiner, Karol Karnecki, Michał Kaliszan, Ralf Brisch, Marek Wiergowski, Katharina Braun, Zbigniew Jankowski, Tomasz Gos
   Dyskusja

20.00-23.00

Uroczysta kolacja
Hotel Angelo
ul. Sokolska 24
Katowice

   
PIĄTEK 16 września 2016

09.00-11.30

SESJA  STUDENCKA

 

prezentacja dorobku kół naukowych

Przewodniczący sesji: dr hab. T. Gos, dr hab. T. Konopka, dr hab. D. Zuba

1.

Szczególny przypadek rozwarstwienia aorty piersiowej?”

Mateusz Wilk, Małgorzata Chowaniec, Czesław Chowaniec

2.

Etyka na studiach medycznych - czy potrzeba zmian?”

Mateusz Wilk, Tomasz Kirmes, Karolina Sypel, Izabela Paluch, Czesław Chowaniec

3.

Ostre zespoły aortalne w praktyce opiniodawczej Zakładu Medycyny Sądowej SUM w Katowicach. Ocena kliniczna i medyczno–sądowa. Cz.1. Ostre rozwarstwienia aorty piersiowej Cz.2. Tętniaki aorty brzusznej”

Mateusz Wilk, Izabela Paluch, Agata Bernard, Małgorzata Chowaniec, Czesław Chowaniec

4. Bóle w klatce piersiowej – ciągle trudne wyzwanie dla młodego lekarza i nie tylko. Analiza 10-letnia materiału aktowego Zakładu Medycyny Sądowej SUM w Katowicach” Mateusz Wilk, Małgorzata Chowaniec, Czesław Chowaniec
5.

Wykorzystanie metody trójbarwnej Massona do oceny stopnia włóknienia w chorobach mięśnia sercowego”

Benjamin Bochon, Marta Nowak, Michał Tiszler, Edyta Reichman-Warmusz, Romuald Wojnicz, Marek Grochla

6.

Zalety i wady odczynów immunohistochemicznych przy wykorzystaniu metody parafinowej i mrożeniowej”

Michał Tiszler, Marta Nowak, Benjamin Bochon, Marek Grochla, Edyta Reichman-Warmusz, Romuald Wojnicz

7.

Ewolucja zmian morfologicznych w zależności od czasu w przebiegu ostrego niedokrwienia w zawale mięśnia sercowego”

Marta Nowak, Benjamin Bochon, Michał Tiszler, Marek Grochla, Edyta Reichman Warmusz, Romuald Wojnicz

8.

Pochodzenie gazu wewnątrz jam serca - badanie przy użyciu pośmiertnej tomografii komputerowej (PŚTK)”

Agata A. Marcinów, Szymon Ciuk, Jakub R. Pękala, Małgorzata Werynowska, Anna Jędrzejczyk, Katarzyna Ciuk, Przemysław A. Pękala, Tomasz Konopka

9.

Niebezpieczne pogotowie – analiza błędów medycznych”

Ksenia Pawlas, Katarzyna Nykiel, Jacek Ciach

10.

Szybka diagnostyka i ratunkowe cięcie cesarskie w przypadkach rozwarstwiającego tętniaka aorty – szansą na uniknięcie błędu medycznego”

Bartosz Ziębiński

11.

Zespół Ehlersa-Danlosa czy dziecko maltretowane – opis przypadku”

Przemysław Grabowski, Michał Kartasiński

12.

Podejrzenie zespołu dziecka potrząsanego – opis przypadku”

Michał Kartasiński, Przemysław Grabowski

13.

Analiza struktury zgonów spowodowanych umyślnym działaniem sprawcy w latach 2007-2012 na podstawie oceny protokołów sekcyjnych Zakładu Medycyny Sądowej UM w Łodzi - wyniki końcowe”

Dawid Kaźmierski 

  Dyskusja

11.30-12.00

Przerwa kawowa

12.00-14.30 Wycieczki
15.00-16.00

Lunch

16.00-19.00 SESJA INTERDYSCYPLINARNA
   Przewodniczący sesji: prof. A. Niemcunowicz-Janica, prof. J. Berent, prof. T. Jurek
 1.

„Problematyka badania dokumentacji lekarskiej przez pismoznawców"

 Dr hab. Marek Leśniak

2.

„Poprawna metodologia interdyscyplinarnego opiniowania w obszarze wypadków komunikacyjnych"

Dr inż. Zdzisław Niedziela

3.

Pułapki opiniowania w zakresie patologii serca"

Prof. Romuald Wojnicz

4.

Znaczenie badania immunohistochemicznego wycinków autopsyjnych w aspekcie wnioskowania przyczynowo - skutkowego w medycynie sądowej”

Edyta Reichman-Warmusz, Agnieszka Nowak, Czesław Chowaniec, Damian Dudek, Romuald Wojnicz

5.

Oględziny zewnętrzne zwłok w miejscu ich ujawnienia – procedura prowadzenia oględzin, współdziałanie medyka sądowego z biegłymi z innych dziedzin oraz pracownikami innych służb”

Rafał Kwarta

 6.

Współpraca medyka sądowego i entomologa – wskazania, ograniczenia i realne możliwości obu stron”

Rafał Skowronek, Krzysztof Szpila

 7.

Mikrobiologiczne pułapki w opiniowaniu sądowo-lekarskim”

Artur Drzewiecki

8.

Środki zastępcze - zagadnienia terminologiczne i identyfikacyjne”

Czesław Kłak

9.

Wskaźniki wiarygodności wypowiedzi a reakcje psychofizjologiczne osób badanych wariografem”

Krzysztof Wróblewski

10.

Pomoc diagnostyczna w diagnozowaniu przestępstw seksualnych”

Krzysztof Wróblewski

11.

Analiza przypadków opiniowania sądowo-weterynaryjnego wykonanych w jednostce naukowo-dydaktycznej w światle art. 35 ustawy o ochronie zwierząt”

Piotr Listos, Magdalena Gryzińska, Małgorzata Dylewska

12.

Wpływ tymczasowej jamy postrzałowej na rozległość obrażeń – wyniki wstępne”

Anna Smędra, Jarosław Berent

13.

Obrażenia na skutek eksplozji urządzenia wybuchowego - diagnostyka złożonego mechanizmu zgonu”

Wojciech Kwietniewski, Aleksandra Borowska-Solonynko

14.

Nasz człowiek’ przy Trybunale ds. Badania Zbrodni na Terenie Byłej Jugosławii z/s
w Hadze (taktyka postępowania ekshumacyjnego)”

Wojciech Chagowski, Marek Gąsior, Grzegorz Teresiński

15.

Ustawowy wymóg zachowania staranności przez lekarza i lekarza dentystą w prowadzeniu indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów w kontekście pracy powołanych biegłych”

Piotr Nowak, Teresa Lewińska, Andrzej Modrzejewski, Mirosław Parafiniuk

  Dyskusja

19.00

Podsumowanie i uroczyste zakończenie Zjazdu

   
PLAKATY 
1.

"Analiza polimorfizmu sekwencji locus D2S1338 w populacji województwa mazowieckiego z zastosowaniem sekwencjonowania nowej generacji"

Grażyna Kostrzewa, Magdalena Konarzewska

2.

„Obecność larw muchówek w ludzkich kościach”

Rafał Skowronek, Marcin Tomsia, Krzysztof Szpila, Kornelia Droździok, Jadwiga Kabiesz

3. „Analiza częstości mutacji oraz przypadek rzadkiej, podwójnej mutacji u jednego z bliźniąt dwujajowych w locus D12S391 w populacji Górnego Śląska” Marcin Tomsia, Kornelia Droździok, Jadwiga Kabiesz, Rafał Skowronek, Krzysztof Rębała
4. „Polimorfizm genetyczny dehydrogenazy alkoholowej klasy IV – zróżnicowanie etniczne i znaczenie w występowaniu uzależnienia od alkoholu” Paulina Całka, Grzegorz Teresiński, Marzanna Ciesielka
5. „Zastosowanie sekwencjonowania nowej generacji (NGS) w analizie ojcostwa – opis przypadku” Magdalena Konarzewska, Grażyna Kostrzewa, Witold Pepiński
6. „Badania grobów cmentarzyska kultury strzyżowskiej nowe odkrycia” Eliza Michalak, Monica Abreu-Głowacka, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Anna Hyrchała, Bartłomiej Bartecki, Marzanna Ciesielska, Czesław Żaba
7.  „Samobójstwa pod wpływem nowych substancji psychoaktywnych (‘dopalaczy’)” Rafał Skowronek, Ewelina Pieprzyca, Joanna Kulikowska, Małgorzata Korczyńska, Joanna Nowicka, Czesław Chowaniec
8. „Śmiertelne zatrucie węglanem litu po 30 latach terapii – samobójstwo, błąd medyczny psychiatry, czy jeszcze coś innego?” Rafał Skowronek, Joanna Kulikowska, Ewelina Pieprzyca, Marek Krzystanek, Jerzy Chudek, Sylwia Tarka, Czesław Chowaniec 
9. „Diagnostyka toksykologiczna najnowszych leków przeciwhistaminowych drugiej generacji” Małgorzata Kurzejamska-Parafiniuk, Ewa Lewandowska, Stanisław Wolski, Agnieszka Stachowicz 
10.

„Zamachy samobójcze osób będących pod działaniem substancji psychoaktywnych. Doświadczenia Katedry Medycyny Sądowej SUM w Katowicach” Joanna Nowicka, Teresa Grabowska, Joanna Kulikowska, Małgorzata Korczyńska, Stanisława Kabiesz-Neniczka

11. „Samobójstwo złożone. Opis przypadku” Joanna Nowicka, Joanna Kulikowska, Mariusz Kobek, Teresa Grabowska 
12. Analiza przypadków zgonów związanych z zażyciem α-PVP” Ewelina Pieprzyca, Joanna Kulikowska, Małgorzata Korczyńska, Joanna Nowicka, Rafał Skowronek, Czesław Chowaniec 
13. „Zastosowanie cewnika Foleya do oceny obrażeń błony dziewiczej” Milaszkiewicz Anna, Wojciech Chagowski, Marek Gąsior, Grzegorz Teresiński 
14. „Samodziałowa broń palna w materiale Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie i Zakładu Medycyny Sądowej UJCM” Tomasz Konopka, Sławomir Kudełka 
15. „Śmierć w trakcie nurkowania na bezdechu - zadzierzgnięcie czy utonięcie w mechanizmie ‘blackout drowning’” Paweł Kopacz
16.

„Uraz twarzoczaszki w wyniku eksplozji pojemnika z pianką montażową opis przypadku” Michał Szeremeta, Magdalena Okłota-Horba, Milena Kaszuba, Anna Niemcunowicz–Janica