Komitet Naukowy

  Przewodniczący:

  Dr hab. Czesław Chowaniec                                 

Katowice

  Członkowie:

  Prof. dr hab. Jarosław Berent                               

  Prof. dr hab. Krzysztof Borowiak                         

  Prof. dr hab. Tadeusz Dobosz                              

  Prof. dr hab. Tomasz Grzybowski                         

  Prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica           

  Dr hab. Zbigniew Jankowski                               

  Dr hab. Tomasz Jurek                                            

  Dr hab. Maria Kała                                                 

  Prof. dr hab. Małgorzata Kłys                               

  Dr hab. Tomasz Konopka                                      

  Prof. dr hab. Paweł Krajewski                              

  Prof. dr hab. Mirosław Parafiniuk                        

  Prof. dr hab. Ryszard Pawłowski                          

  Prof. dr hab. Stefan Szram                                    

  Dr hab. Grzegorz Teresiński                                  

  Dr hab. Krzysztof Woźniak                                    

  Dr hab. Czesław Żaba            

 

 

Łódź

Szczecin

Wrocław

Bydgoszcz

Białystok

Gdańsk

Wrocław

Kraków

Kraków

Kraków

Warszawa

Szczecin

Gdańsk

Łódź

Lublin

Kraków

Poznań