Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:   
Dr Christian Jabłoński
Zastępca przewodniczącego: Dr Mariusz Kobek
Sekretarz:  Lek. Michał Szczepański

                                                          

  Zespół Pracowników Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii

  Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.