Komitet Honorowy

 

  Prof. dr hab. Jerzy Janica                                        

  Prof. dr hab. Władysław Nasiłowski                     

  Prof. dr hab. Zygmunt Przybylski                          

  Prof. dr hab. Stefan Raszeja                                   

  Prof. dr hab. Zofia Szczerkowska                           

  Prof. dr hab. Karol Śliwka                                      

  Prof. dr hab. Barbara Świątek                                

  Prof. dr hab. Roman Wachowiak                            

  Prof. dr hab. Tadeusz Widła                                   

Białystok

Katowice

Bydgoszcz

Gdańsk

Gdańsk

Bydgoszcz

Wrocław

Poznań

Katowice