Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy

 

 

    Z niezwykłą przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XVII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Zjazd odbędzie się w dniach 14-16 września 2016 roku w Katowicach.

 

    W minionym roku Katowice obchodziły 150-lecie urodzin miasta, które ze stolicy przemysłowego Śląska przekształca się w centrum kultury, nowoczesnych technologii i liczący się ośrodek naukowy.  Ukazanie Państwu zachodzących przemian: dynamicznego rozwoju i innowacyjnego połączenia nowoczesności z historią kierowało nami przy wyborze Katowic jako miejsca naszego spotkania, tym bardziej, że od poprzedniego Zjazdu organizowanego przez nasz ośrodek minęło ponad 30 lat (1984).

 

    Przewodni temat Zjazdu nie jest przypadkowy, lecz ściśle związany z postępem w naukach medycznych i sądowych, jaki dokonał się w ostatnich latach, przy jednoczesnym, coraz bardziej intensywnym wpływie prawa na obszary funkcjonowania ochrony zdrowia. Istotne znaczenie miał także wymiar społeczny medycyny sądowej, narastające oczekiwania ze strony organów ścigania   i wymiaru sprawiedliwości   wobec  biegłych, próby  deprecjonowania pozycji biegłego instytucjonalnego w postępowaniu procesowym, uwarunkowania „rynkowe”,  konkurencja  finansowa i inwestycyjna.

 

     W programie Zjazdu po raz pierwszy przewidziano studencką sesję medyczno-prawną, która będzie okazją do zaprezentowania dorobku kół naukowych działających przy katedrach medycyny sądowej oraz na wydziałach prawa.

 

     Liczymy, że do Katowic przyjadą nie tylko członkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, ale również jego sympatycy.

 

     Zapraszając Państwa do udziału w Zjeździe, liczymy na żywą dyskusję w tematach naukowych, ale również wymianę poglądów odnośnie aktualnego stanu i sytuacji medycyny sądowej, kierunków i dalszego rozwoju. Nastąpiły zmiany prawa procesowego, obserwujemy osłabienie dowodów instytucjonalnych na rzecz swobodnej oceny wartości dowodowych oraz łatwe usamodzielnianie się tradycyjnych działów medycyny sądowej. Czy uniwersalizm medycyny sądowej i jej dotychczasowy byt w wielospecjalizacyjnej formie jest jej siłą, czy przesłanką słabości?

 

   Nieodłącznym elementem tego rodzaju wydarzeń naukowych są spotkania towarzyskie, pozwalające na wymianę doświadczeń, nawiązanie i zacieśnienie przyjaźni oraz współpracy na przyszłość.

 

     Mamy nadzieję, że dni Zjazdu będą owocne i pełne wyłącznie pozytywnych wrażeń zarówno     w aspekcie naukowym, jak i towarzysko-kulturalnym.

 

Życzymy udanego pobytu na Górnym Śląsku.

 

Do zobaczenia w Katowicach.

 

 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

 

dr hab. med. Czesław Chowaniec

Przewodniczący Komitetu Naukowego

 

dr med. Christian Jabłoński

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego