Formularz przesyłania prac do sesji plakatowej

Przyjmowanie prac do sesji plakatowej zostało zakończone.